Ο Δήμος Διονύσου και συυγκεκριμένα το Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης και Εθελοντισμού σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνουν με χαρά την έναρξη διεξαγωγής του Πιλοτικού Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Δήμου , σε συνεργασία με την Εκπαιδευτικό και Σύμβουλο Ε.Π. κ. Ασπασία Θεοδωρακάκη (μέλος του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου).

Η κ. Θεοδωρακάκη θα παράσχει σε εθελοντική βάση υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού απευθυνόμενες αποκλειστικά σε εφήβους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) με απώτερο στόχο την παροχή βοήθειας ως προς τη συνειδητοποίηση του τρόπου επιλογής των σπουδών και του επαγγέλματός τους, την έμπρακτη υποβοήθησή τους στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων καθώς και την κατάρτιση πλάνων που αφορούν το μέλλον τους.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

– την ανακάλυψη των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και κλίσεων των εφήβων και τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού ατομικού προφίλ που θα είναι ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας

– την πληροφόρηση και ενημέρωσή τους αναφορικά με την ύπαρξη και λειτουργία σχολών που θα ταιριάζουν με το ατομικό προφίλ του μαθητή

– την παρουσίαση εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών και νέων τάσεων στην αγορά εργασίας

– τη συνετή λήψη απόφασης και τη δημιουργία ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης

Κάθε μαθητής ή μαθήτρια θα πραγματοποιεί 5 εβδομαδιαίες ατομικές συναντήσεις, διάρκειας 1,5 ώρας η καθεμία. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 15:00-16:30 και 16:30-18:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ευόδωση του εν λόγω προγράμματος είναι ο μαθητής ή η μαθήτρια να διαθέτει ασφαλή πρόσβαση στο internet και να μπορεί να δημιουργήσει / χρησιμοποιήσει email καθώς θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα zoom και η εφαρμογή padlet.

Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που χρήζουν μεγαλύτερης ανάγκης πρόσβασης στην υπηρεσία αυτή λόγω της συμμετοχής τους στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που αποδεικνύονται με τα κάτωθι δικαιολογητικά: Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, Πιστοποιητικό ανεργίας γονέα/ων, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μονογονεϊκότητα, τριτεκνία, πολυτεκνία), Απόσπασμα Δικαστικής Απόφασης ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση διάστασης (μονογονεϊκότητα), Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (αναπηρία),  Βεβαίωση ευπάθειας λόγω πληγής από φυσική καταστροφή.

Για δηλώσεις συμμετοχής και διερευνητικές ερωτήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 213 213 9812/810 καθώς και στο email diavoulefsi-ethelodismos@dionysos.gr.  

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.