Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ανακοινώνει νέα παράταση του χρονικού διαστήματος αξιολόγησης της αίτησης V-20210428-006 κατόπιν αιτήματος που κατέθεσε η εταιρεία TRENITALIA S.p.A και αφορά την πιστοποίηση/ έγκριση της αμαξοστοιχίας ETR 470.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποδέχθηκε την πρόταση της Εταιρείας TRENITALIA S.p.A για νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας που αφορά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αμαξοστοιχίας ETR 470.

Σημειώνεται, ότι σκοπός της πρώτης παράτασης με καταληκτική ημερομηνία την  27η /09/ 2021, ήταν η προσκόμιση των απαιτούμενων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την επίλυση, διαφόρων  προβληματικών σημείων,  με κυρίαρχο, το ζήτημα που αφορά την εγκατάσταση συστήματος αμμοδιασποράς στο προς έγκριση όχημα.

 Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση ανεστάλη έως τις 13.09.2021 και η νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης  προσδιορίστηκε για την 06.11.2021, περιλαμβανομένης της έκδοσης σχετικής απόφασης από την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

Υπογραμμίζεται, ότι παρόλο που στο χρονικό διάστημα το οποίο  μεσολάβησε, υποβλήθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα επί των προβληματικών σημείων, με εξαίρεση ωστόσο, το ζήτημα που αφορά την εγκατάσταση του προαναφερθέντος συστήματος αμμοδιασποράς , για το οποίο η ΡΑΣ εγείρει δικαιολογημένη αμφιβολία βάσει των ισχυουσών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.

Κατόπιν διαβούλευσης των δύο μερών για τον εν λόγω ζήτημα, η TRENITALIA S.p.A  γνωστοποίησε στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων την πρόθεσή της να προχωρήσει άμεσα στην εγκατάσταση του συστήματος αμμοδιασποράς στο προς έγκριση όχημα και κατ' επέκταση στην επικαιροποίηση του σχετικού φακέλου ως προς την αλλαγή.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία κατέθεσε  αίτημα νέας παράτασης για την εγκατάσταση αμμοδιασποράς και την υποβολή όλων των απαιτούμενων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με καταληκτική ημερομηνία την 31η .12.2021. Ωστόσο προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ορθή αξιολόγηση της πληρότητας, της συνοχής και της συνάφειας του νέου φακέλου της αίτησης, προτάθηκε από τη ΡΑΣ  να χορηγηθεί παράταση έως τις 01.03.2022. Πρόκειται για το εύλογο διάστημα που απαιτείται για την  έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης, για  τη διάθεση της αμαξοστοιχίας ETR 470  στην αγορά. Το αίτημα έγινε δεκτό από την Εταιρεία.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.