Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Καθυστερούν τα οριστικά αποτελέσματα -Πότε θα ανακοινωθούν (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

  1. Παρατείνεται η περίοδος των αιτήσεων εγγραφών, για τους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης, για την περίοδο 2022-2023.

  2. Η παράταση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://vvvaitiseisvn.tcloudapp.net/

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι για την περίοδο 2022 - 2023 ισχύουν τα κάτωθι: στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης, από 01 Ιανουαρίου 2019 έως και 1 Μαρτίου 2022 .

Η περίοδος παράτασης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά τη Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 από τις 10:00 το πρωί και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη  14 Ιουνίου 2022 μέχρι τις 24:00 μ.μ.


Προσοχή:

Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε στο γραφείο Διοίκησης του Νομικού Προσώπου, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης στα τηλέφωνα 210 8953756, 2108900023, 2108974745, 210 9689357 και 210 9653 222 από τις 10:00 - 14:00.

Για περίπτωση βοήθειας σχετικά με τεχνικά θέματα του συστήματος των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2109885396 τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 16:00.

  1. Σημειώνουμε ότι από τις 00:00 έως τις 01:00 κάθε μέρα το σύστημα δε θα λειτουργεί για προγραμματισμένη συντήρηση και αναβάθμιση.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.