Επειδή το αναλυτικό και εμπεριστατωμένο από 5.10.2022 δελτίο τύπου του Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης με το οποίο ενημέρωσε τους πολίτες για όλη την αλήθεια αναφορικά  με τη δικαστική  ήττα της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την απόρριψη κάθε αξίωσής της για αποζημίωση σχετικά με ακίνητα φερόμενης ιδιοκτησίας της στη Βουλιαγμένη φαίνεται ότι δεν έγινε κατανοητό ΜΟΝΟ από την ενδιαφερόμενη Εκκλησία της Ελλάδος η οποία περιέργως επανήλθε στην υπόθεση με χθεσινή ανακοίνωση – δελτίο τύπου αν και θα έπρεπε να σιγήσει, η Δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει με απλά λόγια κατανοητά από ανθρώπους κάθε ηλικίας τα εξής:Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη αποκλειστικά επί του ζητήματος της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου δεν  εκτελέστηκαν αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ήδη όμως ο Δήμος μας είχε λάβει την 199/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποκατάσταση του πολεοδομικού ισοζυγίου στη Βουλιαγμένη.


Γνωστοποιούμε επίσης ότι η Εκκλησία της Ελλάδος την 28.1.2019 σε συνέχεια και προς υποστήριξη της προσφυγής της υπέβαλε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  υπόμνημα δεκατριών (13) σελίδων για την τεκμηρίωση του βασικού αιτήματός της για την καταβολή αποζημίωσης ποσού 9.210.000 ευρώ  εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Μάλιστα στην σελίδα 12 του Υπομνήματος αυτού ανέγραψε και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί σε Ελληνική Τράπεζα για την καταβολή του ανωτέρω ποσού.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε εν συνόλω το αίτημα αποκατάστασης υλικής

ζημίας  της προσφεύγουσας Εκκλησίας, κρίνοντας επί λέξει (βλ. παρ. 13 της απόφασης) ότι «το Δικαστήριο ουδεμία διακρίνει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παραβίασης που διαπιστώθηκε και της φερόμενης υλικής ζημίας».

Υπ’ αυτά τα δεδομένα στον τραπεζικό λογαριασμό της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν θα πιστωθεί ούτε ένα ευρώ !!!!!ΤοΕυρωπαϊκό Δικαστήριο δεν εξέτασε καν τον επικουρικό

λόγο που είχε προβάλει η προσφεύγουσα Εκκλησία της Ελλάδος περί «δήθεν» παραβίασης του δικαιώματος της στην ιδιοκτησία, κατ’ άρθρο 1 του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Είναι σαφές από την επισκόπηση της απόφασης ότι ουδεμία δικαστική κρίση υπάρχει στην απόφαση περί «στέρησης» της φερόμενης ιδιοκτησίας της Εκκλησίας

Η Εκκλησία της Ελλάδος το έτος 2013 προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ελλάδος (προσφυγή υπ’αρ. 25207/13) δηλώνοντας δυσαρεστημένη από τις αποφάσεις των Ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων (48/2012,49/2012, 50,2012,51/2012 Δ.Ε.Α.) και  τα ποσά ύψους 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ που της επιδίκασαν εν σχέσει με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της αναφορικά με την επιθυμητή γι’ αυτήν αλλά όχι νόμιμη πολεοδομική ρύθμιση οικοπέδων φερόμενης ιδιοκτησίας της στη Βουλιαγμένη.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την απόφασή του ουσιαστικά αναγνώρισε την αρμοδιότητα των Εθνικών Δικαστηρίων για την υπόθεση , και η Εκκλησία της Ελλάδος θα πρέπει λοιπόν  αν επιθυμεί να προβεί σε νέα δικαστική  διεκδίκηση να στραφεί στα ίδια Δικαστήρια οι αποφάσεις των οποίων όμως προ ετών την «δυσαρέστησαν» κατά τα ανωτέρω και την ώθησαν να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να «δικαιωθεί».!!!!

Τέλος η Εκκλησία της Ελλάδος αποκρύπτει και πάλι ότι οι δύο προδήλως απαραδέκτως ασκηθείσες προσφυγές της προς  την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και εν συνεχεία στην Επιτροπή του άρθρου 152 Ν.3463/2006 Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  κατά της νομιμότητας της ανωτέρω 199/2021 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την αποκατάσταση του πολεοδομικού ισοζυγίου στη Βουλιαγμένη ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ προ μηνών  ΟΡΙΣΤΙΚΑ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ.

Αυτά τα λίγα λοιπόν προς αποκατάσταση της αλήθειας   προκειμένου  να μην διαδίδονται και αναπαράγονται από κανένα ανακρίβειες και μάλιστα «χονδροειδείς»  όταν μάλιστα αφορούν γραπτά κείμενα (επίσημες αποφάσεις δικαστηρίων) και γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονται ερμηνείας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.