Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν την αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων, χωρίς καμία επιπρόσθετη χρηματοδότηση από την Κεντρική Διοίκηση γα την κάλυψη των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών, παρότι η Κυβέρνηση γνωρίζει ότι στους περισσότερους Δήμους δεν υφίσταται υπηρεσιακή μονάδα με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Ιλίου καλείται να καταβάλλει, άμεσα, για την οργάνωση της νέας υπηρεσιακής μονάδας χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων, το ποσό των 50.000,00€ για την υλικοτεχνική υποδομή και το ποσό 19.800,00€ μηνιαίως για λειτουργικές δαπάνες.
Ο Δήμος Ιλίου, παρά τις δυσκολίες, έχοντας ως πρώτιστο και κυρίαρχο κριτήριο, την αδιάλειπτη και αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των πολιτών μας, και δη αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, θα προχωρήσει στην οργάνωση της υπηρεσίας παροχής προνοιακών επιδομάτων, με την πλήρη υποστήριξη των υπαλλήλων.
Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δηλώνει σχετικά:
«Με περικοπές από τις θεσμοθετημένες κρατικές επιχορηγήσεις, που ξεπερνούν το 65% για τις λειτουργικές δαπάνες και το 80% για τις επενδύσεις, με συνεχή μείωση του προσωπικού, καλούμαστε διαρκώς να κάνουμε περισσότερα με πολύ λιγότερα, σε όλους τους τομείς.
Διαπιστώνουμε ότι το κράτος συνεχώς απομακρύνεται από τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα από την άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, απαραίτητη και αναγκαία αυτήν την περίοδο, που η χώρα μας μαστίζεται από μια βαθιά οικονομική κρίση, η οποία πλήττει τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας, αλλά και θεσμούς, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μας μεταφέρουν συνέχεια και υποχρεωτικά αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα, χωρίς την επιτασσόμενη από το Σύνταγμα μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, επιβαρύνοντας τους Προϋπολογισμούς των Δήμων

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.