Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΘΡΟΠΕΑΝ ΙΝΩΕΣΤΜΕΝΤ ΒΑΝΚ
Τα επενδυτικά δάνεια προς ΟΤΑ,βάσει δανειοδότησης 2 δις της Χώρας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ),δάνεια καλούμενα σε πρόσφατες Ανακοινώσεις “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”, συζητήθηκαν στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, εν αναμονή έκδοσης της σχετικής εφαρμοστικής Κ.Υ.Α.
Η Κυβέρνηση έχει δρομολογήσει την έκδοση της Κ.Υ.Α. Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών που προβλέπει η παρ.2 τουαρ.69 του ν.4509/2017 “Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού, Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσμων Ο.Τ.Α”.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, δηλώνοντας ότι “ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ”, προέβη σε σχετική ενημέρωση προς το Δ.Σ., με βασικές αναφορές τις εξής :
- Η ΚΥΑ έχει ήδη υπογραφεί από τους Χαρίτση – Σκουρλέτη και βρίσκεται προς υπογραφή στο Γ.Λ.Κ.
- Ησυνολική διάρκεια του προγράμματος “είναι από το 2018 μέχρι και το 2022”
- “Είναι 500 εκατ. αρχικώς, με τη δυνατότητα να γίνουν 2 δις ανάλογα την ωριμότητα, την απορροφητικότητα και τη διαδικασία μέχρι το 2022”
- Διάθεση των Υπουργών “είναι να σπεύσουν ταχέως προς τις διαδικασίες χρηματοδότησης ώριμων έργων”. Ηδιαδικασία ένταξης των έργων θα γίνεται “βάσει της ωριμότητος”.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν μέλη της Παράταξης της πλειοψηφίας,ως κάτωθι:

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, Αντιδήμαρχος Έδεσσας Ι. Μουράτογλου, διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι ανταγωνιστικό, δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια οριζόντιακατανομή χρημάτων σε κάθε Δήμο.
Συνεπώς, δεδομένου του ανταγωνιστικού χαρακτήρα, είναι,όπως ανέφερε, σημαντικό να προταθεί από την ΚΕΔΕ η λήψημέριμνας για τηνπροστασία των μικρών Δήμων,που μελετητικά ενδεχομένως να μην είναι ώριμοι και ενδέχεται να μην προλάβουν.Πρότεινε τον ορισμό ενός πλαφόν, προς αποφυγή φαινομένων ορισμένοι μόνο Δήμοι να εξαντλήσουν τάχιστα το Πρόγραμμα.
Ο κ.Μουράτογλου ανέφερε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα επιλέξιμων έργων, όπως “υδρεύσεις, κατά προτεραιότητα αυτές που είχαν κατατεθεί στα ΠΕΠ ή στο ΕΠΠΕΡΑΑ και κόπηκαν”, “βιολογικοί κάτω από την προτεραιότητα Γ’για οικισμούς κάτω από 2.000”, “αγροτικές οδοποιίες πέραν των κριτηρίων των 8 μέτρων κλπ”.

Ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Δ. Καφαντάρης,τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι “είναι ένα θετικό βήμα και πρέπει να το χαιρετήσουμε”, “στηρίζει αυτό το οποίο διεκδικούσαμε χρόνια”.
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, εξήγησε ότι:“Θα δανείζεσαι με απλή πλειοψηφία, όχι με την πλειοψηφία των 2/3 που μπορείς να συνάψεις ένα δάνειο ως Δήμος και να εγγραφεί στον π/υ σου, και θα πληρώνεται από το ΠΔΕ, ουσιαστικά είναι μια έμμεση χρηματοδότηση, μέσω δανεισμού από την ΕΤΕπ, με χρήματα που θα αποπληρώνει το Κράτος για λογαριασμό των Δήμων”.

Επιπλέον,ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής, Δήμαρχος Σάμου Μ. Αγγελόπουλος, ανέφερε ότι “πρόκειται για μια σημαντική διορθωτική επιλογή της Πολιτείας … Δεν πρέπει όμως να συγχέεται με τη διεκδίκηση της Αυτοδιοίκησης για τα 2 δις στην επόμενη προγραμματική περίοδο … Και δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι υπάρχει μία δανειακή σύμβαση. Και το δάνειο εγγράφεται στο Δήμο με τον όρο της τριγωνικής σχέσης, της αποπληρωμής δηλαδή από το ΠΔΕ όσο αυτό κρατά. Αυτό όμως εμφανίζεται στην οικονομική αποτύπωση στους π/υ των Δήμων. Είναι σαφές, δεν μπορεί αλλιώς.
Είναι επίσης σαφές ότιπρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Να λέμε π.χ. ότι το ποσό του 20% δεσμεύεται για τους μικρούς Δήμους. … Είναι ένα δάνειο, τριγωνικό, ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό για την Αυτοδιοίκηση … Μην προκαλέσει πολιτική σύγχυση με τα 2 δις, οι Δήμοι διεκδικούν τα 2 δις στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο”.

Τέλος, σημειώνεται πως αναφορά στο θέμα έκανε και ο Επικεφαλής του “Αυτοδιοικητικού Κινήματος”, Δήμαρχος Αμφιλοχίας Απ. Κοιμήσης, κατά την τοποθέτησή του για το άλλο θέμα της ημερήσια διάταξης, που αφορούσε την ανάγκη διορθώσεων στο ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.
Ο Δήμαρχος συνέδεσε τα δύο θέματα επισημαίνοντας πως η αξιοποίηση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα παραμείνει στην πράξη “κενό γράμμα”, εάν δεν γίνουν άμεσα οι ριζικές διορθώσεις του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.