κορωνοϊός
Επεκτείνονται και στους Δήμους οι ρυθμίσεις χρεών και οφειλών από
ιδιώτες

Ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία τα μέτρα που αφορούν χρέη ιδιωτών προς
το δημόσιο εφαρμόζονται αναλογικά  και από τους Δήμους όλης της χώρας,
εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να
διευκολυνθούν ιδιώτες, επαγγελματίες λόγω της κρίσης που έχει πλήξει την
οικονομία από τον κορωνοϊό.
Συγκεκριμένα «η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών,
παράτασης της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης ή τμηματικής
διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και η αναστολή καταβολής χρεών
προς τη Φορολογική Διοίκηση (ΔΟΥ) για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» που
προβλέπονται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εφαρμόζεται
αναλογικά και για χρέη και οφειλές ιδιωτών προς τους Δήμους.
Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις
Περιφέρειες και τους Δήμους όλης της χώρας ο υπουργός Εσωτερικών
«Δεδομένου ότι κατά την παρ. 4 του άρθρου 167 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
«ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες
αποφάσεις περί παράτασης της προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών
προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και
για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών», είναι
αυτονόητο ότι το περιεχόμενο της ανωτέρω Απόφασης, όταν αυτή εκδοθεί, θα
χωρεί αναλογικής εφαρμογής και για τις οφειλές των πληγεισών
επιχειρήσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν σε αυτήν, προς τους ΟΤΑ α’
βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.