Να ενισχύσουν με προσωπικό τα κλιμάκια ελέγχου για τη διασφάλιση της

τήρησης των μέτρων, που λαμβάνει η κυβέρνηση προς αποφυγή της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, ζητάει από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και
Ηπείρου ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε σημερινή εγκύκλιό του προς τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης των συγκεκριμένων περιοχών, επισημαίνει πως
κρίνεται απαραίτητο, λόγω της συνεχιζόμενης και αυξανόμενης ανάγκης για
ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση στην εξάπλωση της πανδημίας, να
ενισχυθούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχου στις Περιφέρειες του συνόλου της
Μακεδονίας - Θράκης και της Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή προσωπικού των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, από το ήδη διαθέσιμο, το οποίο παρέχει τις
υπηρεσίες του είτε αυτοπροσώπως είτε εξ’ αποστάσεως. Εξαιρούνται
υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, που τελούν σε άδεια
ειδικού σκοπού ή ειδική άδεια απουσίας ή μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική,
άδεια ανατροφής, κυοφορία, κ.ά).

Επιπλέον, η εγκύκλιος προβλέπει πως σε Δήμους που δεν υφίσταται Δημοτική
Αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του
Δημάρχου, δύναται με απόφασή του, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της
28ης.2.2021, να ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ,
οι οποίοι θα ασκούν, αποκλειστικά, τις αρμοδιότητες της Δημοτικής
Αστυνομίας, ως αρμόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων
για την αποτροπή της πανδημίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των παραπάνω κλιμακίων
ελέγχου και με προσωπικό των υπηρεσιών που έχει, υποχρεωτικά, ανασταλεί
η λειτουργία.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.