Ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης, στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας με την ΚΤΥΠ ΑΕ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ) που κατασκευάζει το 3ο Δημοτικό Λυκόβρυσης και τα 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης στο Ηλιακό Χωρίο, έλαβε στις 27/5/2021 επίσημη ενημέρωση,  που υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή Έργων κ. Χαράλαμπο Μυγδάλη και εστάλη από το Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ΚΤΥΠ ΑΕ μετά την οριστική έκπτωση του αναδόχου, για την οποία ο Δήμος είχε ενημερώσει μέσω δελτίου τύπου, προκειμένου να εκκαθαριστεί η εργολαβία ενήργησε για τη σύνταξη εκκαθαριστικού λογαριασμού στις 22/4/2021 σύμφωνα με τις τασσόμενες ημερομηνίες του σχετικού Νόμου. Επίσης η Εταιρεία προέβη στη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου και το ΔΣ της Εταιρείας ενέκρινε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου στις 27/5/2021.

Η ΚΤΥΠ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ενεργεί για την ολοκλήρωση του έργου και για τον σκοπό αυτό θα προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού και θα του προτείνει να αναλάβει το έργο ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, όπως ορίζει ο ίδιος Νόμος.

Ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις διοικήσεις και τις υπηρεσίες της ΚΤΥΠ από το 2017, όταν ξεκίνησε το έργο. Υπάρχει αλληλογραφία και σειρά συναντήσεων στις οποίες έχουν συμμετάσχει ο Δήμαρχος, αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακοί, καθώς και τακτική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου. Ο Δήμος, αξιοποιώντας την τεκμηρίωση των υπηρεσιών του, θα συνεχίσει την επίσημη επικοινωνία μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή του σχολικού συγκροτήματος, που αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για τη σχολική στέγη του Δήμου, καθώς και για υπόλοιπα σχετικά ζητήματα. 


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.