Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 18:00 με σημαντική συμμετοχή η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις».  


Στόχος τους προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η δημιουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενός συγκροτημένου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου με την ελάχιστη δυνατή κρατική παρέμβαση που θα ρυθμίζει τις σχέσεις κράτους – κοινωνίας πολιτών και τον εθελοντισμό και θα ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο που επικρατούσε μέχρι πρότινος.


Υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ποιότητας Ζωής της Νέας Δημοκρατίας είχε προηγηθεί συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη με εκπροσώπους των σημαντικότερων οργανώσεων και ιδρυμάτων της πατρίδας μας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Βορίδης ανέπτυξε τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, κατέγραψε τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων και ικανοποίησε το αίτημά τους για επιμήκυνση της διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης πέραν των δύο εβδομάδων, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τη λειτουργία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και του Εθελοντισμού υπό το καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και λογοδοσίας.


Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:


  • Ο καθορισμός της έννοιας «Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών»


  • Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και λογοδοσία όταν αυτές χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο


  • Η συγκρότηση Ειδικού Μητρώου και Δημόσιας Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή τους και τη χαρτογράφησή τους που διευκολύνει τη μεταξύ τους επικοινωνία


  • Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία σοβαρών και ισχυρών Οργανώσεων


  • Η πλήρης νομοθετική κατοχύρωση της εθελοντικής απασχόλησης σε Κοινωφελείς Οργανώσεις αλλά και στον δημόσιο τομέα, το νομικό καθεστώς των εθελοντών και η ασφαλιστική τους κάλυψη 


Τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του κειμένου του σχεδίου νόμου, το οποίο ακολούθως θα εισέλθει στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.