Τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση (πενταπλάσιο του φυσιολογικού) του όγκου πράσινων αποβλήτων που καλείται να διαχειριστεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου με αποτέλεσμα να παραμένουν για μεγάλα διαστήματα στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης τα υπολείμματα κλαδεμάτων και κηπευτικών εργασιών και να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική αποκομιδή και να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς καλούνται οι κάτοικοι να μην εναποθέτουν εκτός του οικοπέδου τους πράσινα απόβλητα αν δεν έχει προγραμματιστεί με το Δήμο ραντεβού για την αποκομιδή. Καλούνται όσοι επιθυμούν να κλαδέψουν, να αποψιλώσουν ή να πραγματοποιήσουν χορτοκοπτικές εργασίες να επικοινωνήσουν πρώτα με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 213 2020152, να προγραμματίσουν ραντεβού για την αποκομιδή και μόνο τότε να προβούν στις αντίστοιχες εργασίες.

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, οι υπηρεσίες αποκομιδής πράσινων αποβλήτων του Δήμου λειτουργούν εκτάκτως σε διπλές βάρδιες καθημερινά συμπεριλαμβανομένου τα Σάββατα και τις Κυριακές. Η συνδρομή και η συνεργασία όλων των κατοίκων θα συμβάλει στην αυξημένη ασφάλεια αλλά και την  καθαριότητα της πόλης.

 

 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.