Ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης νέων σωλήνων PVC σε τμήμα του δικτύου ύδρευσης, της πόλεως του Μαρκοπούλου και συγκεκριμένα από την οδό προς Προφήτη Ηλία. Σήμερα έχουν προχωρήσει προς την συμβολή της οδού, προς την λεωφόρο Πόρτο Ράφτη (γυμναστήριο «Yava»).


Η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα εκτέλεσης αντικατάστασης των παλαιομένων από αμίαντο δικτύων ύδρευσης στις οδούς Παπαδημητρίου, Λ. Πόρτο Ράφτη, Γ. Πίνη, Δ. Σωτηρίου και Χαρ. Νικολάου, είναι τεράστια για την πόλη, δεδομένου ότι θα εξαλειφθούν οι καθημερινές βλάβες στο δίκτυο, οι διαρροές και τα κυβικά ύδατος που χάνονταν, αλλά και η όχληση που δέχονταν όλοι οι κάτοικοι της πόλης του Μαρκοπούλου, κατά την απαραίτητη επιδιόρθωση τους.


Οι εργασίες των εκσκαφών, ξεκίνησαν κατόπιν των διερευνητικών τομών που έγιναν στο διάστημα μέχρι και τέλη Ιανουαρίου 2022, από την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» και πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Καταβάλλεται επίσης σημαντική προσπάθεια από όλους, για την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων των κατοίκων της πόλης του Μαρκοπούλου από την εκτέλεση των έργων αυτών.


Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου», με προϋπολογισμό 870.000 € χωρίς ΦΠΑ, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου και της αναδόχου εταιρείας τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και έχει ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. 39103/27-7-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης». Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιομένων αγωγών από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου του δικτύου ύδρευσης, στις προαναφερθείσες οδούς της πόλης του Μαρκοπούλου.


Ζητούμε την κατανόηση των συμπολιτών μας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να γίνουν κάποιες διακοπές της υδροδότησης της πόλης μας, προκειμένου να ξεπεραστούν εμπόδια από άλλα υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας, φρεάτια που δυσχεραίνουν τις εργασίες τοποθέτησης των νέων αγωγών ύδρευσης.


Ο Δήμος Μαρκοπούλου, μέσω της ιστοσελίδας του www.markopoulo.gr θα σας ενημερώνει εγκαίρως για όποια προγραμματιζόμενη διακοπή υδροδότησης ή προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση κριθεί αναγκαία να γίνει, τόσο για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων, όσο και της εκτέλεσης των εργασιών.


Ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών, ανέρχεται σε οκτώ μήνες από την υπογραφή εκτέλεσης του έργου.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.